WICS & de AVG / GDPR wet (Bijgewerkt privacybeleid)

WICS & de AVG / GDPR wet (Bijgewerkt privacybeleid)

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dan geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en staat ook bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

WICS - Warehouse Management System - AVG GDPR
Gepubliceerd op

Voorbereiding

WICS heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de voorbereiding op de AVG / GDPR wet. Zo zijn er stappen ondernomen op het gebied van de privacy én in de software van WICS zelf.

Bijgewerkt privacybeleid

De nieuwe GDPR / AVG wet vraagt dus om aanpassingen in het huidige privacybeleid. Bekijk hier het bijgewerkte privacybeleid. Daar staat precies welke gegevens er door WICS middels de website worden verzameld en wat daarmee gedaan wordt.

WICS - Warehouse Management System - Data protection

Tools WICS

WICS heeft inmiddels een tool beschikbaar om orders anoniem te maken (gericht of periodiek). Hierbij worden de orders niet gewist, maar de persoonsgegevens wel. De klant bepaalt zelf hoe lang het duurt voordat deze gegevens worden gewist. Ook kan de klant via WICS gebruikmaken van omgekeerde bewijslast: er kan dan in WICS aangetoond worden dat er geen orders zijn voor een bepaald persoon.

Vragen omtrent het privacybeleid of de AVG / GDPR tools van WICS? Neem contact op.